Правилник на обществен съвет

Председател: Марина Ангелова Георгиева тел: 0895601231 email: mera9@abv.bg

Представител на обшина Хасково : Златка Михайлова Караджова тел: 0898654809 email:z.karadjova@haskovo.bg

Представител на работодателите: Красен Ангелов тел. 0887211355 email:sarnela_krasi@abv.bg

Членове представители на родителите: 1.Симеон Илиев Симеонов тел:0895777296

2.Боряна Дойчева Петрова тел:0877164535