Над 40 процента от учениците в Спортно училище ''Стефан Караджа''-Хасково се включиха в проект ''Успех'', част от програмата ''Да направим училището привлекателно за младите хора''

 

В училището ще се провеждат 10 извъкласни дейности в областите: Природоматематически науки, Здравословен начин на живот, Комуникативни умения на роден език, Математическ грамотност и базови познания в науките и технологиите и Културни компетентности

Тази инициатива е чудесна възможност да се повиши мотивацията на учениците в образователно-възпитателния процес.

Целта на проекта е осъществяване на конкретни задачи, свързани с удовлетворяване на интересите и творческите търсения на децата извън учебното съдържание, намаляване на броя ученици с агресивно поведение и на отпадащи от училище.

 

 

 

Клуб '' Чудесата на Вселената''

ръководител: Ани Арнаудова

Студио ''Историята на моя род''

ръководител: Станка Станкева

Клуб '' Запознаване с природата на България"

ръководител: Росица Димитрова

Театрално студио ''Приятели''

ръководител: Светла Сирачкова

Клуб ''Млад еколог''

ръководител: Снежана Михайлова

Клуб '' Здравословен начин на живот''

ръководител: Ирина Миладинова

Клуб ''Чудесата на планетата Земя''

ръководител: Ани Арнаудова

Клуб ''В света на числата и фигурите''

ръководител: Лиляна Димитрова

Клуб "Фолклорът като лице на България и останалия свят"

ръководител: М. Мартинова

Клуб "Забавна и полезна математика"

ръководител: Дамянка Русева