За вас които обичате спорта

прием 2022 - 2023 г.

за 5, 6, 7, 8 и 9 клас

 

подаване на документи :

1-ви тур 20.05 - 20.06.2022г

2-ри тур 01.08 - 06.08.2022г.

вид спорт

дата на изпита

1-ви тур

дата на изпита

2-ри тур

бокс
21-22.06.2022г.
11-12.08.2022г. 
борба свободен стил
21-22.06.2022г.
11-12.08.2022г. 
борба класически стил
21-22.06.2022г.
11-12.08.2022г. 
вдигане тежести
21-22.06.2022г.
11-12.08.2022г. 
лека атлетика
21-22.06.2022г.
11-12.08.2022г.  
джудо
21-22.06.2022г.
11-12.08.2022г.  
футбол
21-22.06.2022г.
11-12.08.2022г. 
хандбал
21-22.06.2022г.
11-12.08.2022г. 

необходими документи:

 

1. Копие на учиническа книжка

2. Копие на акт за раждане

3. Медицинско свидетелство със заключение

4. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вида спорт

Забележка

При записване се представят удостоверение за завършен начален етап на основно образование, свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен 5,6 или 7 клас, както и акт за раждане.

>>> ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА <<<

>>>НОРМАТИВНИ ТАБЛИЦИ ПО ВИДОВЕ СПОРТ <<<