За вас, които обичате спорта

прием 2019 - 2020 г.

АКТУАЛНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Утвърден график по дни, спортове и място на провеждане може да намерите тук >>>>>>>>>>>>

 

 

 

АКТУАЛНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Утвърден график по дни, спортове и място на провеждане може да намерите тук >>>>>>>>>>>>