Спортно училище „Стефан Караджа“ – Хасково

гр. Хасково 6300, бул. Съединение № 44 тел. 038/624492

 


Няма насрочени търгове!!!!!