Учениците, учителите и служителите на СУ "Стефан Караджа" провеждат обучението и изпълняват своите задължения при спазване на всички противоепидемични мерки разпоредени от Министъра на здравеопазването, РУО и приети в училището!

Мерки срещу Covid-19

Инструктаж Covid-19